domovkontakt

taxcompany


Rýchly kontakt >>>

TAX company, k.s.
Damborského 3
949 01 Nitra

Tel.: 037/6 510 510
FAX: 037/6 510 511
e-mail: taxcompany@taxcompany.sk

ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

  • kontrola správnosti vedenia účtovníctva
  • poradenstvo v nadväznosti na legislatívne zmeny
  • poradenstvo pri prechode z jednoduchého na podvojné účtovníctvo
  • aplikácia zmien IAS/IFRS
  • poradenstvo k tvorbe prehľadu penažných tokov (Cash-flow)
Správnosť účtovných postupov a účtovníctva ako celku je kľúčová pre zobrazenie reálnej finančnej situácie podniku. Je dôležité viesť účtovníctvo v súlade s platnou legislatívou a preto poskytujeme kvalitné účtovné poradenstvo reagujúce na aktuálnu situáciu v oblasti účtovníctva.Snažíme sa, aby naše poradenstvo nepozostávalo iba z metodických usmernení, ale aby pomáhalo zlepšiť informovanosť manažmentu a poskytovalo podklady na prehodnotenie finačnej situácie. Poskytujeme odbornú pomoc pri zostavovaní účtovnej závierky a navrhujeme postupy a opatrenia pre nasledujúce obdobia. Pri zostavovaní prehľadu peňažných tokov sa sústreďujeme na zodpovedajúcu interpretáciu zistených záverov a snažíme sa aplikovať tieto poznatky s cieľom čo najviac zlepšiť platobnú schopnosť podniku.


Všetky práva vyhradené. © TAX COMPANY 2006 | technická realizácia: AB DESIGN | design: MATES