domovkontakt

taxcompany


Rýchly kontakt >>>

TAX company, k.s.
Damborského 3
949 01 Nitra

Tel.: 037/6 510 510
FAX: 037/6 510 511
e-mail: taxcompany@taxcompany.sk

DAŇOVÉ PORADENSTVO


  • komplexné poradenstvo v oblasti dane z príjmov FO
  • komplexné poradenstvo v oblasti dane z príjmov PO
  • komplexné poradenstvo v oblasti DPH
  • vypracovanie daňového priznania
  • zastupovanie klienta počas daňovej kontroly
  • optimalizácia daňovej povinnosti
  • poskytovanie písomnej formy poradenskej činnosti
Časté a mnohokrát komplikované legislatívne zmeny v oblasti daní kladú vysoké nároky na odbornú pripravenosť a schopnosť správne aplikovať tieto zmeny do podnikateľskej praxe. Mnohotvárnoť tranzakcií v kontexte tuzemských a zahraničných obchodných vzťahov predstavuje množstvo daňových problémov, ktoré je nutné zodpovene riešiť.Kvalifikovaní daňoví poradcovia predstavujú ideálne riešenie tejto situácie. Je pre nás dôležité poskytovať kvalitné daňové poradenstvo a tým umožniť manažmentu správne prispôsobiť svoju finačnú politiku vo vzťahu k okoliu, ale i vo vnútri podniku. Zastupujeme klientov vo vzťahu k správcovi dane a najmä počas daňových kontrol odbremeňujeme klienta a umožňujeme mu venovať sa svojmu podnikaniu.


Všetky práva vyhradené. © TAX COMPANY 2006 | technická realizácia: AB DESIGN | design: MATES